Advokat

Domus samarbejder med Holtegaard & Partners (www.amalex.com), der bor i samme domicil som Domus. Derfor er tilgangen til juridisk bistand nem, hurtig og effektiv samt målrettet qua et mangeårigt samarbejde. Ofte foregår løsning af opgaver ud over den almindelige og daglige administration i tæt samarbejde med Holtegaard & Partners.

 

Domus tilbyder gennem sin samarbejdspartner, Holtegaard & Partners advokatydelser af generel og specifik betydning for administrationen af din ejendom, der udføres af specialistadvokater med mange års erfaring og ekspertise inden for ejendomsadministration og retsforhold om fast ejendom.

 

Advokatydelserne omfatter rådgivning om blandt andet:

 

 • Køb og salg af investeringsejendomme, ejendomsporteføljer og ejendomsudviklingsprojekter
 • Offentligretlig regulering
 • Erhvervsleje- og boliglejeret samt foreningsret
 • Finansiering
 • Udvikling af ejendomsprojekter
 • Lejeaftaler for beboelses- og erhvervslejemål
 • Vurdering af lejeniveau for bolig- og erhvervslejemål, herunder retssager om markedsleje
 • Fortolkning af vedtægter for ejer- og andelsboligforeninger
 • Rådgivning om ændring af vedtægter for ejer- og andelsboligforeninger, herunder gennemførelse af vedtægtsændringer
 • Entrepriseret
 • Tvisteløsning ved domstolene og Voldgiftsnævnet.

 

Du er velkommen til at kontakte ansvarlig partner, advokat Henrik Amand Holtegaard, der leder afdelingen for fast ejendom hos Holtegaard & Partners på hah@amalex.com eller på telefonnummer 33 46 10 00.

Samarbejdspartnere

Advokat

Domus samarbejder med Holtegaard & Partners, der bor i samme domicil som Domus. Derfor er tilgangen til juridisk bistand nem, hurtig og effektiv samt målrettet qua et mangeårigt samarbejde.

Revisor

Domus samarbejder med flere revisionsfirmaer, der tilbyder konkurrencedygtige priser for at revidere årsrapporter for din ejendom

Byggerådgivning og byggestyring

Rådgivning om renoverings- og vedligeholdelsesopgaver samt om renovering af boliglejemål.

adminAdvokat