Byggerådgivning og byggestyring

Domus/Holtegaard & Partners rådgiver om renoverings- og vedligeholdelsesopgaver samt om renovering af boliglejemål.

 

Det er tidskrævende at gennemføre en byggesag, og dette forudsætter både erfaring og teknisk indsigt om ejendommen, bygningsreglement, Lejelovgivningen og offentligretlige foreskrifter (kommune- og lokalplaner).

 

Domus/Holtegaard & Partners har indgående kendskab og mange års erfaring med at gennemføre gennemgribende renoveringer af boliglejemål i medfør af Boligreguleringslovens § 5, stk. 2, hvorefter boliglejemål udlejes til en aftalt husleje, der ikke må overstige det lejedes værdi – huslejen ligger fra 1.000 kr. til 1.600 kr. pr. m² om året alt afhængig af beliggenhed. Domus/Holtegaard & Partners bistår i den forbindelse med udarbejdelse af projekt, indhentelse af eventuel byggetilladelse fra de kommunale myndigheder, forhåndsgodkendelse af husleje hos Huslejenævnet, indhentelse af tilbud fra hovedentreprenører eller fagentreprenører på istandsættelse, tilsyn og byggestyring, deltagelse i byggemøder samt udarbejdelse af byggeregnskab.

 

Ved større byggeopgaver, for eksempel ved renovering og udskiftning af bærende konstruktioner i en bygning eller ved etablering af altaner indgås særskilt aftale med ingeniør/arkitekt om byggestyring og tilsyn.

 

En investeringsejendom kan indeholde mange muligheder, og ved den rigtige projektudvikling kan opnås et bedre afkast på driften, men frem for alt en øget markedsværdi af ejendommen i en salgssituation, for eksempel ved at inddrage tomme tagarealer til boliger eller etablering af altaner. For så vidt angår ejer- og andelsboligforeninger vil det forøge lejlighedernes værdi at etablere altaner – og det vil også gøre det nemmere at sælge lejlighederne samtidig med, at du som beboer får større glæde af din lejlighed.

 

Domus/Holtegaard & Partners rådgiver endvidere om udarbejdelse af vedligeholdelsesplaner, herunder bistår Domus/Holtegaard & Partners med at udarbejde 10-årige vedligeholdelsesplaner indeholdende prioritering og beskrivelse af, hvilke vedligeholdelsesarbejder, der skal udføres på en ejendom inden for en 10-årig periode med angivelse af tidspunkt for de enkelte vedligeholdelsesarbejders udførelse.

 

Domus/Holtegaard & Partners gennemgår og rådgiver om økonomien ved bygningsrenovering og vedligeholdelse, herunder om der er grundlag for at varsle huslejeforhøjelse ved forbedringer af ejendommen og i bekræftende fald, hvor stor varslingen af huslejeforhøjelse vil være.

Samarbejdspartnere

Advokat

Domus samarbejder med Holtegaard & Partners, der bor i samme domicil som Domus. Derfor er tilgangen til juridisk bistand nem, hurtig og effektiv samt målrettet qua et mangeårigt samarbejde.

Revisor

Domus samarbejder med flere revisionsfirmaer, der tilbyder konkurrencedygtige priser for at revidere årsrapporter for din ejendom

Byggerådgivning og byggestyring

Rådgivning om renoverings- og vedligeholdelsesopgaver samt om renovering af boliglejemål.

adminByggerådgivning og byggestyring