Salg af andelsbolig

Overdragelse af en andelsbolig er en kompliceret proces. Når beslutningen om at sælge sin andelsbolig er truffet, er der mange ekspeditioner og formaliteter, som skal overholdes. Ved salg af andelsbolig rettes henvendelse til Domus, der orienterer andelsboligforeningens bestyrelse om det forestående salg. Domus sikrer, at overdragelsen finder sted i overensstemmelse med vedtægterne og den af andelsboligforeningen fastsatte salgsprocedure, herunder iagttagelse af andelsboligforeningens eventuelle ventelistesystem.

Domus varetager bl.a. følgende opgaver under salgsprocessen:

–   Udarbejdelse af overdragelsesaftale.

–   Indhentelse af vurdering af andelsboligen.

–   Indhentelse af det lovpligtige el-tjek.

–   Evt. indhentelse af VVS-tjek.

–   Aflæsning af varmemålere og eventuelt vandmålere.

–   Afregning af købesummen mellem sælger og køber, herunder sikring af, at indfrielse af eventuelle lån finder sted.

Det er i dag ikke udsædvanligt, at køber er repræsenteret af advokat. Domus fungerer ikke som rådgiver, hverken for sælger eller køber, men Domus sikrer og koordinerer salgsprocessen.

Vores målsætning er at gøre overdragelsen af andelsboligen så nem og overskuelig som overhovedet muligt for både sælger og køber samt andelsboligforeningens bestyrelse. Det er vigtigt at kontakte Domus hurtigst muligt, når beslutning om salg af andelsbolig er truffet, så vi kan medvirke til, at såvel sælger som køber oplever salgsprocessen på en behagelig måde.

adminSalg af andelsbolig